Docs
Articles, presentations and tutorials.
Some of them are in Polish (not translated).
Master's Thesis (in Polish)
obrazek (EN) Shadow techniques in realtme graphics
(PL) Rendering efektu cienia w czasie rzeczywistym

kwiecień 2010 (April 2010)
Moja praca magisterska dotyczyła renderingu cieni na potrzeby głównie gier komputerowych. Omówiłem takie tematy jak ShadowVolumes, ShadowMapping, CascadedShadowMaps, filtrowanie PCF i inne.
(PL) dokument(PDF)
UJ IT Academic Day 2009 - topic: WPF
wpf WPF: future of GUI is near
10th December 2009
The presentation, that I did at IT Academic Day at my University.
I spoke about Windows Presentation Foundation, very interesting technology that will help us in building rich and amazing user interfaces. Presentation is only an introduction to that topic, the aim was to get the general idea of the technology.
presentation (PDF)
at slideshare
3D GUI
obrazek This short presentation introduces some interesting 3G GUI and discusses some problems connected with using that kind of UI in our apps.
on slideshare
(PL) Visual Studio 2008 i .NET 3.5 Nowości
obrazek Wykład, który wyglosiłem dla grupy .NET działającej przy moim instytucie informatyki 18 kwietnia 2008.
Mówiłem o nowych rzeczach w głównym narzędziu programistycznym od Microsoftu. Było troche o nowym C#, LINQ, narzędziach Expression a także o Silverlight. Visual Studio dostarcza na prawdę świetnych narzędzi, dzięki ktorym programowanie (bardzo różnych aplikacji) staje się o wiele łatwiejsze i bardziej przyjemne. Nowe debuggery, edytory, lepsze Intelisense...
prezentacja (PDF)
proste sample (ZIP)
(PL) Wprowadzenie do GLSL
obrazek Wstęp do programowanie Shaderów w OpenGL 2.0.
1 Kwietnia 2008 - Prezentowane w formie wykładu na zajęcia "Pracownia Gier w OpenGL"
Materiały są dostępne pod adresem:
prezentacja (PDF)
sample (ZIP)
(PL) ADO Tutorial
obrazek Wprowadzenie do ADO.NET, jest to referat + ćwiczenia przeprowadzone na zajęciach z Baz Danych.
LINK